AMS动力钻

用途:AMS动力钻分为气动钻和电动钻两种,气动钻型号为EDR-210、EDR-260和EA-410三种,电动钻型号为DeWALT D25600K和Bosch 11245两种。

AMS动力钻

AMS动力钻

AMS动力钻

213.81

213.86

213.83

技术规格:

部件编号

213.81

213.86

213.83

型号

EDR-210

EDR-260

EA-410

发动机功率

21.2 cc

25.4 cc

51.7 cc

燃料容量

397 g

556 g

814 g

齿轮减速比

17.1:1

17.1:1

30.1:1

每分钟转速

0~450 Fwd/Rev

0~640 Fwd

0~230 Fwd

卡盘最大直径

1.27 cm

发动机最大扭矩

1.49 ft.lbs

钻最大扭矩

44.9 ft.lbs

净重

5.90 Kg

6.03 Kg

9.71 Kg

AMS动力钻

AMS动力钻

213.92

213.88

技术规格:

部件编号

213.92

213.88

型号

DeWALT D25600K

Bosch 11245

最大输出功率

1000 W

无负载速度

140~280转/分

120~250转/分

重量

15.42 Kg

16.78 Kg

产地:美国